„Wierzymy w reformę UE
zgodną z eurorealistycznymi pryncypiami”

Prof. Ryszard LegutkoEKR Logo

Misja EKR

Grupy polityczne w Parlamencie Europejskim skupiają europarlamentarzystów z różnych państw członkowskich, których łączy wspólna wizja Unii Europejskiej.

Ideą, która przyświecała nam blisko dekadę temu, kiedy decydowaliśmy o powstaniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR), było rozwijanie Unii szanującej interesy narodowe i wartości, które leżą u jej podstaw. I tak jest do dzisiaj.

Dla dobra Wspólnoty, w Parlamencie Europejskim jak nigdy potrzebna jest obecnie silna alternatywa dla dominującego nurtu federalistycznego reprezentowanego przez największe grupy polityczne.

Nasza koncepcja przyszłej Unii uzyskuje coraz szersze poparcie w Europie. EKR jest obecnie trzecim największym ugrupowaniem w Parlamencie Europejskim. Konsekwentnie dążymy do tego, aby reformować UE kierując się zasadą eurorealizmu, przy jednoczesnym poszanowaniu suwerenności państw członkowskich.

Europa potrzebuje zmiany, nadszedł czas, aby poprowadzić UE w nowym kierunku. Czerpiąc z doświadczeń, musimy stawić czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom, które stoją przed nami.

Prof. Ryszard Legutko
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Przewodniczący Grupy EKR

Poseł do Parlamentu
Europejskiego
z Twojego regionu

... lub wybierz na mapie
....

Nasze priorytety